دکتر ساناز کهن سال، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی ، فارغ التحصیل علوم پزشکی تهران، دارای سوابق چندین ساله و موفق در ارائه رژیم های غذایی اصولی و علمی و همزمان شرکت در تحقیقات بالینی و جامعه محور در زمینه تغذیه و بیماری ها، خصوصا بیماریهای مزمن مانند سندرم متابولیک، سرطان و… ، نویسنده بیش از 30 مقاله معتبر علمی و بین المللی و مترجم کتاب مطالعات نوتریژنومیکس انسانی و سخنران کنگره های بین المللی و تغذیه و مدرس دوره های تغذیه بالینی می باشند..

دستگاه‌های لاغری مورد استفاده

مقالات منتشر شده

عنوان مقالهسال انتشار
Magnesium supplementation affects metabolic status and pregnancy outcomes in gestational diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial 2015
Adherence to the Dietary Approaches to Stop Hypertension-style diet in relation to glioma: a case-control study 2016
An Expression of Concern from the AJCN Editorial Office about: Magnesium supplementation affects metabolic status and pregnancy outcomes in gestational diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial 2020
The association between adherence to the MIND diet and stroke: a case-control study 2021
Dietary Polyunsaturated Fat Intake in Relation to Glioma: A Case-Control Study 2018
Adherence to low carbohydrate diet in relation to glioma: A case-control study 2018
Dietary total antioxidant capacity in relation to stroke among Iranian adults 2020
Adherence to the MIND diet in relation to glioma: a case-control study 2020
Dietary acrylamide intake and risk of women’s cancers: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies 2021
Cereal fibre intake and risk of mortality from all causes, CVD, cancer and inflammatory diseases: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies 2016
Whole-Grain Intake and Mortality from All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies 2016
The Association between Dietary Calcium Intake and Breast Cancer Risk among Iranian Women 2021
Dietary glycaemic index and glycaemic load in relation to risk of breast cancer 2021
Dietary phytochemical index in relation to risk of stroke: a case-control study 2021
Association between Adherence to “Dietary Approaches to Stop Hypertension” Eating Plan and Breast Cancer 2021
Legume and Nuts Consumption in Relation to Odds of Breast Cancer: A Case-Control Study 2021
The association between plant-based dietary patterns and risk of breast cancer: a case-control study 2021
Association between dietary phytochemical index and breast cancer: a case-control study 2021
Association between healthy lifestyle score and breast cancer 2020
Consumption of dairy products and odds of breast cancer: an Iranian case-control study 2022
A case-control study on dietary calcium intake and risk of glioma 2021
A Case-Control Study on Dietary Acid Load in Relation to Glioma 2021
Adherence to the MIND Diet and Risk of Breast Cancer: A Case-control Study 2021