متخصص تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو انجمن تغذیه آمریکا و نویسنده بیش از بیست مقاله علمی چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی.
سخنران کنگره های بین المللی تغذیه و مدرس کلاس‌های تخصصی تغذیه و رژیم درمانی در بیماری ها.

متخصص تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو انجمن تغذیه آمریکا و نویسنده بیش از بیست مقاله علمی چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی. سخنران کنگره های بین المللی تغذیه و مدرس کلاس‌های تخصصی تغذیه و رژیم درمانی در بیماری ها.

خدمات کلینیک
دکتر کهنسال

تخصص ما در حیطه
همه انواع رژیم ها است.

با تعدادی از این موارد آشنا شوید.

متخصص تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو انجمن تغذیه آمریکا

خدمات کلینیک دکتر کهنسال

تخصص ما در حیطه
همه انواع رژیم ها است.

با تعدادی از این موارد آشنا شوید.

نمونه های موفق ما

۱۲ کیلوگرم کاهش وزن با رژیم لاغری

۱۵ کیلوگرم کاهش وزن با رژیم لاغری

۸ کیلوگرم کاهش وزن با رژیم لاغری

۲۰ کیلوگرم کاهش وزن با رژیم لاغری

۲۰ کیلوگرم کاهش وزن با رژیم لاغری

۸ کیلوگرم کاهش وزن با رژیم لاغری

۱۵ کیلوگرم کاهش وزن با رژیم لاغری

۱۲ کیلوگرم کاهش وزن با رژیم لاغری

کلینیک تخصصی

پیشرفته ترین دستگاههای لاغری موضعی جهت کاهش سایز شکم، پهلو و تمام قسمت های بدن، رفع سلولیت و پوست پرتقالی و رفع شلی پوست ، رفع غبغب و چربی زیر گونه و سنجش ترکیبات بدن

کلینیک تخصصی

پیشرفته ترین دستگاههای لاغری موضعی جهت کاهش سایز شکم، پهلو و تمام قسمت های بدن، رفع سلولیت و پوست پرتقالی و رفع شلی پوست ، رفع غبغب و چربی زیر گونه و سنجش ترکیبات بدن

جدیدترین مقالات

جدیدترین مقالات

دستگاه‌های لاغری

دستگاه‌های لاغری

دستگاه لاغری موضعی
دستگاه لاغری صورت
دستگاه چربی سوزی

دستگاه لاغری موضعی

دستگاه لاغری صورت

دستگاه چربی سوزی